ICU & ED
For Doctors and Nurses
CURB-65
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CURB-65

Chỉ định nhập viện cho viêm phổi cộng đồng
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
4 tiêu chí lâm sàng và 1 tiêu chí xét nghiệm Đánh giá ý thức, tuần hoàn, hô hấp, tuổi và xét nghiệm Ure trước khi thực hiện
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá viêm phổi cộng đồng hỗ trợ quyết định chỉ định điều trị nội trú
Điểm Tỷ lệ
tử vong
Hướng dẫn
0 0,6% Nguy cơ thấp, cân nhắc điều trị tại nhà
1 2,7% Nguy cơ thấp, cân nhắc điều trị tại nhà
2 6,8% Nằm viện ngắn hoặc điều trị ngoại trú dưới sự giám sát chặt chẽ
≥ 3 14,0% Nặm, nằm viện, cân nhắc điều trị tích cực

Thang điểm CRB-65(bỏ chỉ số Ure)
ĐiểmTỷ lệ
tử vong
Hướng dẫn
0 0,9% Nguy cơ rất thấp, không nhất thiết phải nằm viện
1 5,2% Nguy cơ tử vong cao hơn, phải nằm viện
2 12,0% Nguy cơ tử vong cao hơn, phải nằm viện
3-4 31,2% Nguy cơ tử vong rất cao, nhất định phải nằm viện

Đối với những bệnh nhân đạt điểm cao trên CURB-65, sẽ rất thận trọng để đảm bảo việc phân loại ban đầu không bỏ sót sự hiện diện của nhiễm trùng huyết. Đánh giá các tiêu chí qSOFA sẽ có lợi.

Trong quyết định chọn nơi tiếp nhận điều trị thì thang điểm PSI được khuyến cáo hơn, tuy nhiên thang điểm PSI phức tạp đòi hỏi nhiều thông số hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thang điểm CURB 65 . Uptodate
  2. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study
  3. CURB-65 Score for Pneumonia Severity . MDCALC
 20135 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP