ICU & ED
For Doctors and Nurses
Hồi Sức Cấp Cứu 4.0
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Công cụ hỗ trợ

Dùng trong cấp cứu và hồi sức tích cực
 cập nhật: 16/5/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Các công cụ dưới đây có thể hữu ích để hỗ trợ đánh giá, ra quyết định can thiệp cho bệnh nhân nặng tại các khoa cấp cứu, điều trị nội trú và hồi sức tích cực.
FAST

 • NEWS (or NEWS 2) National Early Warning Score điểm cảnh báo sớm Quốc gia 
 • MEWS điểm cảnh báo sớm sửa đổi cho bệnh nhân người lớn
 • PEWS điểm cảnh báo sớm cho Nhi khoa (<16 tuổi)
 • APACHE II phân loại mức độ nặng của bệnh và tiên lượng tử vong
 • KARNOFSKY đánh giá tình trạng chức năng toàn thân, giúp tiên lượng mức độ nặng

 • GBS (Glasgow Blatchford Score)  đánh giá nguy cơ tử vong ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên
 • Phân độ FORREST đối với loét dạ dày dựa trên nội soi, xác định những bệnh nhân có nguy cơ xuất huyết, tỷ lệ tái xuất huyết nếu không điều trị và tỷ lệ tử vong.
 • Rockall score (trước nội soi) Dự đoán tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên trước khi nội soi.
 • Rockall score (sau nội soi) Dự đoán tỷ lệ tái phát xuất huyết và tử vong ở bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên sau khi được nội soi.
 • AIMS65 Score Dự đoán tỷ lệ tử vong trong bệnh viện, truyền máu, nhập ICU và nguy cơ tăng thời gian nằm viện và ICU.
 • Oakland Score Đánh giá mức độ an toàn xuất viện(điều trị ngoại trú) sau khi bị xuất huyết tiêu hóa dưới.TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 124 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP