ICU & ED
For Doctors and Nurses
ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ICDSC (Intensive Care Delirium Screening Checklist)

Danh sách kiểm tra sàng lọc Sảng trong Hồi Sức Tích Cực
 cập nhật: 10/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
1. Thay đổi mức độ ý thức Ngừng đánh giá khi SAS từ 1 đến 2 hoặc RASS từ -4 đến -5
1
0
1
2. Mất tậm trung (không chú ý) Quan sát mắt của bệnh nhân có nhìn theo bạn không ?
1
3. Mất định hướng
1
4. Ảo giác hoặc ảo tưởng Bất kỳ ảo giác bây giờ hoặc trong 24 giờ qua ? Bệnh nhân sợ hãi con người hoặc những thức xung quanh ? (sợ hãi không phù hợp với tình trạng lâm sàng)
1
5. Tâm thần kích động hoặc chậm chạp Sự thay đổi dựa trên ghi chép và quan sát của người chăm sóc chính
1
6. Lời nói và tâm trạng không phù hợp Bất kỳ sự bất thường (phản ứng không phù hợp) trong lời nói hoặc tâm trạng
1
7. Xáo trộn chu kỳ: ngủ - thức Dựa trên đánh giá của người chăm sóc chính
1
8. Biến đổi triệu chứng Dựa trên đánh giá của người chăm sóc chính (ghi nhận qua các ca làm việc)
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
ICDSC và CAM-ICU là hai công cụ phổ biến được sử dụng để đánh giá phát hiện tình trạng Sảng ở bệnh nhân ICU. Và cũng là 2 công cụ đáng tin cậy và hợp lệ, có thể sử dụng 1 trong 2 công cụ này để đánh giá Sảng trong tiêu chí (D) của gói Giải phóng ICU (ABCDEF Bundle).
Để sử dụng ICDSC cần phải đánh giá mức độ an thần-kích động bằng một trong hai thang điểm SASthang điểm RASS. (Click vào để xem chi tiết).
Điểm Phân loại, ý nghĩa
0 Bình thường
1 - 3 Dưới ngưỡng Sảng còn gọi là Trầm cảm có triệu chứng Sảng (SSD), cần theo dõi và đánh giá lại sau đó
4 - 8 Sảng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). SCCM
  2. Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC). Last reviewed January 29, 2020. IHSC
  3. Intensive Care Delirium Screening Checklist (ICDSC) Worksheet. Tufts Medical Center
  4. Adapted with permission (Skrobik, Y) Bergeon, et al, 2001, Intensive Care Medicine
 1261 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP