ICU & ED
For Doctors and Nurses
SAS (Sedation Agitation Scale) Riker
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SAS (Sedation Agitation Scale) Riker

Thang điểm an thần kích động Riker
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
7 Mức độ kích động - an thần
7
6
5
4
3
2
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
SAS cùng với RASS là 2 thang điểm đánh giá mức độ kích động an thần được công nhận và hợp lệ được áp dụng trong gói ABCDEF Bundle giải phóng bệnh nhân ICU.
Điểm Ý nghĩa
5 - 7 Xem xét tìm nguyên nhân gây kích động, nâng liều hoặc thay đổi thuốc an thần và giảm đau nếu cần thiết
3 - 4 Đạt mục tiêu, xem xét tiếp tục duy trì điều trị hiện tại
1 - 2 Bệnh nhân an thần sâu, xem xét giảm liều an thần

Các bước đánh giá SAS.
  1. Những bệnh nhân KÍCH ĐỘNG thì điểm số bởi mức độ kích động nghiêm trọng nhất của họ như được mô tả: SAS 5 - 6 - 7.
  2. Nếu bệnh nhân thức tỉnh hoặc được thức tỉnh dễ dàng bằng lời nói (thức tỉnh nghĩa là đáp ứng với lời nói hoặc lay lắc đầu để trả lời hoặc thực hiện theo y lệnh), mức này chấm SAS 4.
  3. Nếu kích thích nhiều hơn như yêu cầu phải lay lắc bệnh nhân cuối cùng mới tỉnh, đó là SAS 3.
  4. Nếu bệnh nhân thức tỉnh bằng kích thích mạnh mẽ (kích thích gây đau), nhưng không bao giờ thức tỉnh đến mức đáp ứng có/không (yes/no) hoặc thực hiện theo y lệnh, đó là SAS 2.
  5. Đáp ứng rất ít (tối thiểu) hoặc không đáp ứng với kích thích mạnh mẽ (kích thích đau), đó là SAS 1.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Riker Sedation-Agitation Scale (SAS)
  2. Riker Sedation Agitation Scale (SAS). SCCM
 747 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP