ICU & ED
For Doctors and Nurses
mcg/kg/phút >> ml/h
Đăng nhập
TÌM KIẾM

mcg/kg/phút >> ml/h

Tính tốc độ truyền(ml/h) khi pha thuốc trong bơm tiêm điện đủ 50ml
 cập nhật: 10/5/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Ứng dụng giúp cài đặt tốc độ mL/giờ trên bơm tiêm điện 50mL theo liều yêu cầu (mcg/kg/phút) của thuốc vận mạch hoặc một thuốc bất kỳ

Liều(µg/kg/phút)
Cân nặng BN(kg)
Hàm lượng(mg)
Loại thuốc
Khi kích thích
- Alpha(α): co mạch
- Beta 1(β1): Tăng sức co bóp cơ tim, tăng nhịp tim, tăng dẫn truyền nhĩ thất
- Beta 2(β2): Giãn phế quản, giãn cơ trơn tử cung, giãn mạch
Thuốc µg/kg/phúttác dụng
Dopamin 200mg/ 5ml/ 1 ống
Khởi đầu: 2 - 5
Duy trì: 5 - 20
Tối đa: 20
2 - 4 Dãn mạch thận, lợi tiểu
5 - 10 β1
10 - 15 β1,α vừa phải
15 - 20 β1 mạnh, α mạnh, nguy cơ loạn nhịp
Dobutamin 250mg/20ml/1 lọ
Khởi đầu: 0,5 - 5
Duy trì: 2 - 10
Tối đa: 20
2 - 40 β1
Adrenalin 1mg/1ml/1 ống
Khởi đầu: 0,01-0,2
Duy trì: 0,01 - 0,5
Tối đa: 0,5-2
0,02 - 0,04 β1, β2
0,04 - 0,2 β1,α
0,2 - 0,4 α
Noradrenalin (1mg/ml hoặc 4mg/4ml)/1 ống
Khởi đầu: 0,05 - 0,15, sốc tim: 0,05
Duy trì: 0,025 - 1, sốc tim: 0,05-0,4
Tối đa: 1-3,3
0,025 - 3,3 α(+++),β1(++)

Thuốc Tác động lên tần số tim Tác động lên co bóp cơ tim Tác động lên co thắt động mạch
Dobutamine + +++ -(giãn mạch)
Dopamine ++ ++ ++
Epinephrine +++ +++ ++
Norepinephrine ++ ++ +++
Phenylephrine 0 0 +++

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Vasopressors and inotropes in treatment of acute hypotensive states and shock: Adult dose and selected characteristics. Uptodate. Graphic 99963 Version 14.0
 61019 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP