ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tính thể tích khí lưu thông (Vt) cho bệnh nhân thở máy dựa theo IBW (cân nặng lý tưởng) hoặc PBW (cân nặng dự đoán)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tính thể tích khí lưu thông (Vt) cho bệnh nhân thở máy dựa theo IBW (cân nặng lý tưởng) hoặc PBW (cân nặng dự đoán)

Hỗ trợ cài đặt máy thở ban đầu
 cập nhật: 16/11/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Tính cân nặng lý tưởng(IBW - Ideal Body Weight) hay cân nặng dự đoán (PBW - Predicted Body Weight) để thiết lập Vt (thể tích khí lưu thông) phù hợp chuẩn bị cho bệnh nhân thở máy.

  • Phụ nữ: PBW (kg) = 45.5 + 0.91 ✖ (chiều cao[cm] - 152.4)
  • Nam giới: PBW (kg) = 50 + 0.91 ✖ (chiều cao[cm] - 152.4)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Formal guidelines: management of acute respiratory distress syndrome
  2. Guidelines on the management of acute respiratory distress syndrome
  3. Predicted body weight calculator. ARDS network
 13716 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP