ICU & ED
For Doctors and Nurses
Behavioral Pain Scale (BPS)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Behavioral Pain Scale (BPS)

Đánh giá mức độ đau dựa trên hành vi
 cập nhật: 8/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Biểu hiện trên mặt
1
2
3
4
Vận động chi trên
1
2
3
4
Thở theo máy
1
2
3
4
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Bệnh nhân thở máy xâm lấn (đặt nội khí quản không thể nói) được áp dụng thang điểm này để đánh giá mức độ đau. Ở bệnh nhân không thở máy, tỉnh thì đánh giá thang điểm VAS bằng cách hỏi mức độ đau từ 1 - 10.
Điểm Ý nghĩa
≤ 3 không đau
4 - 5 đau nhẹ
6 - 11 đau không thể chấp nhận được (*)
12 đau ở mức tối đa (*)
(*): Lưu ý: Đối với điểm số ≥6, hãy xem xét thuốc thuốc giảm đau ± thuốc an thần. 
Mục tiêu duy trì BPS < 6 điểm, tối ưu 3 - 4 điểm.
Chi tiết tại: An thần, giảm đau, giãn cơ trong thở máy, ICU

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 3844 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP