ICU & ED
For Doctors and Nurses
CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CAM-ICU (Confusion Assessment Method for the ICU)

Phương pháp đánh giá nhầm lẫn cho ICU giúp phát hiện tình trạng Sảng (Delirium)
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
2 tiêu chí đầu tiên bắt buột hoàn thành theo thứ tự. Nếu bất kỳ tiêu chí nào âm tính thì xác nhận là không có SẢNG Yêu cầu điểm RASS ≥ -3 (nếu RASS từ -4 đến -5 là an thần quá sâu, CAM-ICU hoàn thành sau)
1
1
Tiếp tục đánh giá dựa vào điểm RASS Điểm RASS hiện tại
1
1
0
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá SẢNG là tiêu chí (D) trong gói giải phóng ICU (ABCDEF Bundle). Để thực hiện điều này cần đánh giá thang điểm RASS. Chỉ thực hiện đánh giá CAM-ICU khi RASS ≥ -3. Trường hợp ngược lại nếu RASS -4 đến -5 thì cần điều chỉnh lại an thần và đánh giá lại sau. Khi đánh giá CAM-ICU cần đánh giá tuần tự các bước từ trên xuống. CAM-ICU xác định âm tính khi bước 1 hoặc bước 2 không ghi nhận sự bất thường, và không cần đánh giá thêm. Nếu bệnh nhân có sự hiện diện của ở bước 1 và 2 thì dựa vào điểm RASS hiện tại xét tiếp bước 3 và 4. SẢNG chỉ ghi nhận dương tính khi có 1 + 2 + (3 hoặc 4) với tổng điểm là 3 điểm.
Điểm SẢNG
< 3 Âm tính
3 Dương tính


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. CAM-ICU Assessment Tool . SCCM
  2. Confusion Assessment Method for the ICU (CAM-ICU). Mdcalc
  3. Confusion Assessment Method (CAM-ICU). Video Youtube
 1123 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP