ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tiêu chuẩn F0 được điều trị tại nhà
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tiêu chuẩn F0 được điều trị tại nhà

Dành cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 (F0)
 cập nhật: 15/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí lâm sàng đối với người mắc COVID-19 Phải đảm bảo đủ 3 tiêu chí
1
1
1
Khả năng tự chăm sóc (đảm bảo 2 tiêu chí a và b) Trường hợp người mắc COVID-19 không có khả năng tự chăm sóc, gia đình phải có người chăm sóc đáp ứng các tiêu chí của mục a) và b)
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Những bệnh nhân F0 COVID-19 nếu đạt đủ các tiêu chính trên thì có thể được cách ly theo dõi điều trị tại nhà. Quá trình điều trị tại nhà cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế cơ sở. Theo dõi các dấu hiệu cần nhập viện cấp cứu để điều trị kịp thời.
Điểm Ý nghĩa
5 Đủ tiêu chuẩn được điều trị tại nhà

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Quyết định số 4038/QĐ-BYT của Bô Y Tế về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà
  2. Hướng dẫn quản lý người mắc COVID-19 tại nhà (ban hành kèm theo quyết định số 216/QĐ- BYT ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế)
 1210 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP