ICU & ED
For Doctors and Nurses
RAMSAY Sedation Scale
Đăng nhập
TÌM KIẾM

RAMSAY Sedation Scale

Thang điểm an thần RAMSAY
 cập nhật: 9/2/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
6 mức độ an thần theo RAMSAY
1
2
3
4
5
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
RAMSAY cũng là một thang điểm thường dùng để đánh giá mức độ an thần của bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên, hạn chế trong RAMSAY là không phân loại các mức độ kích động mà chủ yếu tập trung phân loại mức độ an thần. Vì vậy so với RASS và SAS thì RAMSAY ít được sử dụng hơn.
Điểm Ý nghĩa
1 Tìm và giải quyết nguyên nhân gây kích động/ đau. Xem xét nâng liều hoặc thay thế thuốc an thần và/ hoặc giảm đau.
2 - 4 Đạt mục tiêu an thần, xem xét tiếp tục duy trì điều trị hiện tại
5 - 6 Xem xét giảm liều hoặc ngừng thuốc an thần. Lưu ý: một số tình trạng bệnh cần mức an thần sâu trong giai đoạn cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ramsay Sedation Scale. Stanford School of Medicine.
 3086 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP