ICU & ED
For Doctors and Nurses
PESI
Đăng nhập
TÌM KIẾM

PESI

Phân loại nguy cơ tử vong ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định
 cập nhật: 13/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Tuổi
Các tiêu chí khác
10
30
10
10
20
30
20
20
60
20
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định, việc xác định nguy cơ tử vong giúp định hướng kế hoạch điều trị. Điểm PESI giúp phân loại nguy cơ tử vong.
Điểm Phân loại
≤ 65 độ I
66 - 84 độ II
86 - 105 độ III
106 - 125 độ IV
> 125 độ V
≤ 85 Nguy cơ tử vong thấp
≥ 86 Nguy cơ tử vong cao

Bệnh nhân có rối loạn huyết động được xếp vào nhóm nguy cơ cao tử vong sớm
Bệnh nhân có huyết động ổn định cần đánh giá thang điểm PESI, sPESI, HESTIA để phân tầng nguy cơ tử vong sớm.

Nguy cơ tử vong sớm Huyết động không ổn định PESI III-IV, sPESI ≥ 1, hoặc HESTIA ≥ 1 Siêu âm: rối loạn chức năng thất phải Men tim tăng Điều trị
Cao + + + + Tái tưới máu, chống đông và hồi sức huyết động
Trung bình cao - + + + Chống đông, theo dõi sát, xét tái tưới máu cứu vãn nếu xấu đi
Trung bình thấp - + cả hai (-) hoặc chỉ 1(+) Nhập viện, chống đông
Thấp - - - - Xem xét điều trị ngoại trú nếu không có lý do nằm viện khác, có hỗ trợ gia đình/ xã hội, dễ tiếp cận dịch vụ y tế
Nguy cơ tử vong sớm Huyết động không ổn định PESI III-IV, sPESI ≥ 1, hoặc HESTIA ≥ 1 Siêu âm: rối loạn chức năng thất phải Men tim tăng Điều trị
Cao + + + + Tái tưới máu, chống đông và hồi sức huyết động
Trung bình cao - + + + Chống đông, theo dõi sát, xét tái tưới máu cứu vãn nếu xấu đi
Trung bình thấp - + cả hai (-) hoặc chỉ 1(+) Nhập viện, chống đông
Thấp - - - - Xem xét điều trị ngoại trú nếu không có lý do nằm viện khác, có hỗ trợ gia đình/ xã hội, dễ tiếp cận dịch vụ y tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chẩn đoán thuyên tắc động mạch phổi cấp. Hội Tim Mạch Việt Nam 2016
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
 2384 lượt sử dụng

ICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code