ICU & ED
For Doctors and Nurses
McMahon đối với tiêu cơ vân
Đăng nhập
TÌM KIẾM

McMahon đối với tiêu cơ vân

MacMahon Score for Rhabdomyolosis
 cập nhật: 3/2/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi
0
1.5
2.5
3
Giới tính
Creatinine ban đầu
0
1.5
3
Calcium ban đầu < 7.5 mg/dL (1.88 mmol/L)
CK ban đầu > 40.000 U/L
Tiêu cơ vân thứ phát sau co giật, bất tỉnh, thể dục, statins, hoặc viêm cơ
Phosphate ban đầu
0
1.5
3
Bicarbonate (HCO3-) ban đầu < 19 mEq/L (19 mmol/L)
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm MaMahon được sử dụng trong các nghiên cứu ở bệnh nhân ≥ 18 tuổi với tiêu cơ vân, Creatie kinase[CK] > 1.000 U/L. Để xác định nguy cơ xảy ra suy thận ở bệnh nhân bị hội chứng tiêu cơ vân.

Điểm từ sáu trở lên cho thấy nguy cơ tổn thương thận cấp hoặc lọc máu, cho thấy lợi ích có thể có từ việc điều trị:
Điểm Nhóm nguy cơ Khuyến cáo
< 6 Thấp Chăm sóc thông thường (3% nguy cơ tử vong hoặc AKI[tổn thương thận cấp] cần RRT[liệu pháp thay thế thận])
≥ 6* Không thấp Bắt đầu liệu pháp bảo vệ thận bao gồm hồi sức dịch thể tích cao để lượng nước tiểu 1-2 mL/kg/giờ (52% nguy cơ tử vong hoặc AKI[tổn thương thận cấp] cần RRT[liệu pháp thay thế thận] ở điểm ≥10)
* Điểm McMahon ≥6, được tính khi nhập viện, có độ nhạy là 86% và độ đặc hiệu 68% đối với bệnh nhân được xác định nhu cầu liệu pháp thay thế thận (RRT).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. McMahon Score for Rhabdomyolysis
  2. Tiêu cơ vân 2022. Bs. Phạm Hoàng Thiên (dịch)
 201 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP