ICU & ED
For Doctors and Nurses
Wells cho thuyên tắc phổi (đơn giản hóa)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Wells cho thuyên tắc phổi (đơn giản hóa)

Đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
 cập nhật: 13/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các biến số
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm Geneva và Wells dành cho thuyên tắc phổi có 01 đầy đủ số điểm và 01 bản đơn giản hóa số điểm. Giúp đánh giá phân tầng nguy cơ ở bệnh nhân nghi ngờ thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
ĐiểmPhân tầng nguy cơ thuyên tắc phổi
0 - 1Ít có nguy cơ thuyên tắc phổi
≥ 2Có nguy cơ thuyên tắc phổi

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
 3404 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP