ICU & ED
For Doctors and Nurses
GRACE
Đăng nhập
TÌM KIẾM

GRACE

Phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Tuổi tác
0
8
25
41
58
75
91
100
Nhịp tim (HR) nhịp/ phút
0
3
9
15
24
38
46
Huyết áp tâm thu (SBP) mmHg
58
53
43
34
24
10
0
Creatinin huyết thanh (sCr) [mg/dL] hoặc [umol/L]
1
4
7
10
13
21
28
Killip Phân độ suy tim sung huyết (CHF)
0
20
39
59
Các yếu tố nguy cơ khác
39
28
14
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm GRACE thường được sử dụng để phân tầng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Từ đó định hướng chiến lượt can thiệp tái tưới máu.
Điểm Nguy cơ
< 109 Thấp
109 - 140 Trung bình
> 140 Cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Coronary Risk Stratication of Chest Pain. fpnotebook.com
  2. ACS Risk Mode. Grace - Global Registry of Acute Coronary Events. University Massachusetts Medical School.
  3. GRACE Risk Table. University Massachusetts Medical School
  4. Prediction of risk of death and myocardial infarction in the six months after presentation with acute coronary syndrome: prospective multinational observational study (GRACE)
 9933 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code