ICU & ED
For Doctors and Nurses
BISAP
Đăng nhập
TÌM KIẾM

BISAP

Phân loại mức độ nặng của viêm tụy cấp
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Các tiêu chí Thực hiện trong 24 giờ đầu
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
BISAP được áp dụng trong 24 giờ đầu để đánh giá mức độ nặng của viêm tụy cấp, để xem xét chỉ định nhập ICU. Tuy nhiên, nhìn chung các thang điểm để dự đoán mức độ nặng của viêm tụy cấp trong 24 giờ đầu có giá trị dự đoán viêm tụy cấp nặng thấp.
Điểm Tử vong
0 - 2 < 5 %
Tử vong thấp
≥ 3 > 15 %
Tử vong cao
Viêm tụy cấp nặng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Calculator: Bedside Index of Severity in Acute Pancreatitis (BISAP) score in adults. Uptodate. 2021
 6859 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code