ICU & ED
For Doctors and Nurses
PLASMIC
Đăng nhập
TÌM KIẾM

PLASMIC

Ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối (TTP)
 cập nhật: 23/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các tiêu chí Ước tính khả năng TTP ở người lớn
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) gọi là ban xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối còn gọi là ban xuất huyết giảm tiểu cầu tắc mạch. Việc chuẩn đoán ban đầu chủ yếu dựa vào các tiêu chí lâm sàng và xét nghiệm sẵn có, do xét nghiệm ADAMTS 13 hoạt động thường phải chờ kết quả khoảng hơn 1 tuần. Trong khi đó TTP có tỷ lệ tử vong cao nếu không được Lọc máu thay huyết huyết tương kịp thời (PEX) do không được chẩn đoán.
Chẩn đoán ban đầu TTP khi PLASMIC từ 5 - 7 điểm hoặc có lý do khác để nghi ngờ mắc phải TTP.
Điểm Nguy cơ Nguy cơ thiếu ADAMTS13 nghiêm trọng
0-4 Thấp 0 %
5 Trung bình 6 %
6-7 Cao 72 %

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Calculator: PLASMIC score for estimating the likelihood of severe ADAMTS13 deficiency in adults with suspected TTP. Uptodate 2021
  2. Điểm PLASMIC cho TTP. MDcalc
 1839 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP