ICU & ED
For Doctors and Nurses
INCNS Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

INCNS Score

Dự đoán kết cục chức năng và tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương
 cập nhật: 2/4/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Bạch cầu WBC (109/L)
Nhiệt độ độ C (kẹp nách)
Albumin (g/L)
Mức độ tỉnh thức
Mức độ nhận thức
Đồng tử phản xạ với ánh sáng
Phản xạ giác mạc
Đáp ứng với lời nói
Đáp ứng với vận động
Chức năng nuốt Kiểm tra chức năng nuốt dựa trên Test nuốt nước của Kubota
Hô hấp
Tuổi theo năm
Tần số tim lần/phút
Huyết áp tâm thu mmHg
Đường máu (Blood Glucose) mmol/L
Natri máu (Na+) mmol/L
Kali máu (K+) mmol/L
Creatinine máu µmol/L
Bilirubin toàn phần µmol/L
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
INCNS Score được sử dụng để dự đoán về tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não, ngoài ra còn được sử dụng để dự đoán về kết cục chức năng ở bệnh nhân nặng về mặt thần kinh.

Dự đoán tử vong ở bệnh nhân chấn thương sọ não
Điểm cut-off 17.5
Độ nhạy 81.5%
Độ đặc hiệu 82.4%
Trị số tiên đoán dương tính (PPV) 81.5%
Điểm Cut-off dự đoán kết cục chức năng ở bệnh nhân hôn mê, tại thời điểm
24 giờ 19 điểm
Độ chính xác 70.5%
Độ nhạy 69.3%
Độ đặc hiệu 71.7%
Trị số tiên đoán dương tính 92.3%
72 giờ 17 điểm
Độ chính xác 77.4%
Độ nhạy 76.4%
Độ đặc hiệu 78.3%
Trị số tiên đoán dương tính 94.5%
Điểm Cut-off dự đoán tử vong trong 3 tháng ở bệnh nhân hôn mê, tại thời điểm
24 giờ 22 điểm
Độ chính xác 72.4%
Độ nhạy 64.8%
Độ đặc hiệu 79.9%
Trị số tiên đoán dương tính 72.5%
72 giờ 21 điểm
Độ chính xác 77.9%
Độ nhạy 70.5%
Độ đặc hiệu 85.2%
Trị số tiên đoán dương tính 79.6%
Điểm Cut-off dự đoán tử vong trong ICU thần kinh(NICU) ở bệnh nhân hôn mê, tại thời điểm
24 giờ 26 điểm
Độ chính xác 82.6%
Độ nhạy 76.9%
Độ đặc hiệu 88.2%
Trị số tiên đoán dương tính 40.8%
72 giờ 24 điểm
Độ chính xác 83.6%
Độ nhạy 84.6%
Độ đặc hiệu 82.5%
Trị số tiên đoán dương tính 33.8%

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. APACHE II or INCNS to predict mortality in traumatic brain injury: A retrospective cohort study
  2. A Novel INCNS Score for Prediction of Mortality and Functional Outcome of Comatose Patients.2020
 17 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP