ICU & ED
For Doctors and Nurses
Xử trí khi quên mật khẩu
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Xử trí khi quên mật khẩu

Cách lấy lại quyền truy cập khi quên mật khẩu
 cập nhật: 3/1/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU

  1. Chọn "Bạn quên mật khẩu?" >> nhập số điện thoại(chính là số điện thoại đăng nhập ứng dụng) >> thực hiện.
  2. Vào Mail dùng đã đăng ký tài khoản trước đó >> kiểm tra và lấy "mã xác minh" gồm 4 chữ số ngẫu nhiên >> nhập mã xác minh >> xác minh.
  3. Đăng nhập trở lại tài khoản với mật khẩu mới: 123

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng HSCC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng HSCC
 49 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP