ICU & ED
For Doctors and Nurses
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng HSCC trên điện thoại iphone, iPad
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng HSCC trên điện thoại iphone, iPad

4 bước cài đặt
 cập nhật: 2/5/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Mở liên kết https://vip.hscc.vn/ios.html trong trình duyệt Safari trên iphone và làm theo hướng dẫn


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn lấy biểu tượng truy cập web đưa ra màn hình iphone, ipad
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn lấy biểu tượng truy cập web đưa ra màn hình iphone, ipad
 3518 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP