ICU & ED
For Doctors and Nurses
Hướng dẫn cài đặt ứng dụng HSCC trên điện thoại Android
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng HSCC trên điện thoại Android

Làm theo các bước hướng dẫn
 cập nhật: 13/6/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻTÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ file apk trên điện thoại Android
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Hướng dẫn cài đặt ứng dụng từ file apk trên điện thoại Android
 935 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP