ICU & ED
For Doctors and Nurses
ARDS (Berlin Criteria 2012)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ARDS (Berlin Criteria 2012)

Hội chứng suy hô hấp cấp tính (theo tiêu chí Berlin 2012)
 cập nhật: 25/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Hội nghị Âu - Mỹ thống nhất về ARDS tại Berlin 2012 gồm 4 tiêu chí và phân loại mức độ nặng dựa vào tỷ số PaO2/FiO2 
  1. Khởi phát đột ngột trong vòng 7 ngày
  2. X quang/ CT phổi có hình ảnh thâm nhiễm 2 phổi(không do tràn dịch màng phổi, xẹp thùy phổi, xẹp phổi hoặc nốt phổi)
  3. Không có bằng chứng lâm sàng về tăng áp lực nhĩ trái(không do suy tim hoặc quá tải dịch)
  4. Giảm Oxy hóa máu(PaO2/FiO2 ≤ 300) khi thở máy PEEP ≥ 5 cmH2O
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phân loại mức độ nặng của ARDS giúp định hướng chiến lượt can thiệp để cải thiện Oxy máu.
Điểm ARDS mức độ Chiến lược can thiệp
1 Nhẹ Cài đặt máy thở (PEEP/FiO2) theo ARDS Network bảng FiO2 cao
2 Vừa - Cài đặt máy thở (PEEP/FiO2) theo ARDS Network bảng PEEP cao
- Xem xét Glucocorticoid
PaO2/FiO2 < 150
- Thông khí mở phổi
- Huy động phế nang
- Thuốc chẹn thần kinh cơ
- Thông khí nằm sấp
- Nitric Oxide (NO)
3 Nặng PaO2/FiO2 < 80
- Xem xét V-V ECMO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Acute Respiratory Distress Syndrome. The Berlin Definition. JAMA Network
 3591 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP