ICU & ED
For Doctors and Nurses
Checklist đi buồng ICU (CERTAIN)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Checklist đi buồng ICU (CERTAIN)

Hệ thống chăm sóc dựa trên kế hoạch
 cập nhật: 19/8/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Thần kinh
1
1
1
Tim mạch
1
Hô hấp
1
1
1
Thận
1
1
Tiêu hóa
1
1
1
Huyết học
1
Bệnh nhiễm trùng
1
Da
1
1
Thuốc
1
Đánh giá các thiết bị
1
1
1
1
Thể chất
1
Lấy bệnh nhân làm trung tâm
1
1
Ra viện
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Khi bệnh nhân nhập viện, tình trạng xấu đi, và mỗi ngày, kiểm tra kế hoạch chăm sóc bằng các hệ thống cơ quan để phòng ngừa thiếu sót và đảm bảo các thực hành tốt nhất.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Rounding checklist: System based plan of care. 2022
 1102 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP