ICU & ED
For Doctors and Nurses
Bảng điểm Atropin
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Bảng điểm Atropin

Đánh giá mức độ ngấm/ quá liều Atropin trong xử trí ngộ độ cấp hóa chất trừ sâu Phospho hữu cơ
 cập nhật: 13/1/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Da
1
2
Đồng tử
1
2
Mạch
1
2
Hô hấp
1
2
Tinh thần
0
2
Bụng
0
2
Cầu bàng quang
0
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm Atropin giúp điều chỉnh liều Atropin trong điều trị ngộ độc cấp hóa chất trừ sâu Phospho hữu cơ.
Điểm Ý nghĩa
< 4 Thiếu atropin, phải tăng liều
4 - 6 Ngấm Atropin tốt, duy trì liều
> 6 Quá liều Atropin
  • Liều atropin: tiêm 2-5 mg tĩnh mạch nhắc lại sau 5, 10 phút / lần đến khi đạt ngấm atropin, sau đó tạm ngừng cho đến khi hết dấu ngấm. Căn cứ thời gian và liều đã dùng mà tính ra liều atropine cần duy trì. 
  • Sử dụng bảng điểm atropin: để điều chỉnh liều atropin nguyên tắc dùng liều thấp nhất để đạt được dấu thấm. Ngừng atropin khi liều giảm tới 2mg/24 giờ.
  • Xử trí khi quá liều: tạm ngừng atropin, theo dõi sát, nếu kích thích vật vã nhiều có thể cho diazepam (Seduxen tiêm TM); đến khi hết dấu ngấm atropin thì cho lại atropin với liều thấp hơn liều trước đó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ngộ độ cấp hóa chất trừ sâu Phospho hữu cơ. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc. Bộ Y Tế. 31/08/2015
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ngộ độ cấp hóa chất trừ sâu Phospho hữu cơ. Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc. Bộ Y Tế. 31/08/2015
 4503 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP