ICU & ED
For Doctors and Nurses
Candida index
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Candida index

Chỉ số nhiễm nấm Candida
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các yếu tố nguy cơ nhiễm nấm Candida
2
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Ứng dụng đánh giá nguy cơ nhiễm nấm Candida xâm lấn để quyết định sử dụng kháng nấm theo kinh nghiệm.
Điểm Ý nghĩa
0 - 2 Nguy cơ nhiễm nấm thấp
Tỷ lệ nhiễm khoảng 2.3% nếu không điều trị.
≥ 3 Nguy cơ nhiễm nấm xâm lấn cao
Với bệnh nhân COVID-19, ≥ 3 điểm kết hợp với nhiễm trùng huyết có giảm bạch cầu hạt hoặc sử dụng kháng sinh phổ rộng > 7 ngày mà còn sốt/ sốc không giải thích được nguyên nhân. Xem xét điều trị kháng nấm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Candida Score Calculator - pharmacyjoe.com
  2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Candida Score Calculator - pharmacyjoe.com
  2. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4689/QĐ-BYT ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Bộ Y tế)
 4705 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP