ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tính mức lọc cầu thận (eGFR) cho trẻ em bằng công thức Schwartz
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tính mức lọc cầu thận (eGFR) cho trẻ em bằng công thức Schwartz

Calculation of glomerular filtration rate (eGFR) for children using the Schwartz formula
 cập nhật: 1/4/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Ứng dụng đồng thời tính eGFR theo công thức Schwartz ban đầu (1976) với hệ số k dựa trên nhóm tuổi cùng phương pháp xét nghiệm Creatinine Jaffe và phiên bản sửa đổi (2009) với hệ số k = 0.413 cùng phương pháp xét nghiệm Creatinine enzym (IDMS) mới.

Nhóm tuổi
Giới tính
Creatinin
Đơn vị
Chiều cao(cm)
Xét nghiệm Creatinine

  • Hằng số k tỷ lệ thuận với thành phần cơ của cơ thể và thay đổi theo tuổi. eGFR ước tính cũng phụ thuộc vào cách thức xét nghiệm Creatinine huyết thanh của phòng xét nghiệm. Tại Việt Nam cho đến nay phương pháp xét nghiệm theo Jaffe là phổ biến nhất. Phương pháp enzym (IDMS) mới, rất ít phòng xét nghiệm triển khai. Vì vậy, để chắc chắn về phương pháp xét nghiệm Creatinine bạn có thể liên hệ phòng xét nghiệm tại cơ sở mình để xác nhận.
  • Khi Creatinine huyết thanh được đo bằng phương pháp Jaffe và phép đo được biểu thị bằng mg/dL, giá trị của k theo độ tuổi:
Hằng số k Độ tuổi, tình trạng
0.33 Trẻ sinh non < 1 tuổi
0.45 Trẻ sinh đủ tháng < 1 tuổi
0.55 Trẻ em 1 - 12 tuổi (đến trước 13 tuổi)
0.55 Bé gái, 13 - 17 tuổi (từ 13 tuổi trở lên)
0.70 Bé trai, 13 - 17 tuổi
  • Khi Creatinine huyết thanh được đo bằng phương pháp Jaffe và phép đo được biểu thị bằng mcmol/L, giá trị của k theo độ tuổi:
Hằng số k Độ tuổi, tình trạng
29.2 Trẻ sinh non < 1 tuổi
39.8 Trẻ sinh đủ tháng < 1 tuổi
48.6 Trẻ em 1 - 12 tuổi (đến trước 13 tuổi)
48.6 Bé gái, 13 - 17 tuổi (từ 13 tuổi trở lên)
61.9 Bé trai, 13 - 17 tuổi
  • Khi Creatinine huyết thanh được xác định bằng phương pháp enzym (IDMS) biểu thị bằng mg/dL thì giá trị của k0.413 đối với tất cả trẻ em mắc bệnh thận mạn từ 1 đến 16 tuổi. Khi phép đo được biểu thị bằng mcmol/L giá trị của k 36.5
eGFR
(mL/min/1.73m2)
Giai đoạn suy thận Mức độ nặng
≥ 90 I Bình thường hoặc tăng
60 - 89 II Giảm nhẹ
45 - 59 IIIa Nhẹ đến trung bình
30 - 44 IIIb Trung bình đến nặng
15 - 29 IV Nặng
< 15 V Giai đoạn cuối
Độ tuổi eGFR
(mL/min/1.732)
4 - 28 ngày 26 - 68
1 - 6 tháng 39 - 114
6 -12 tháng 49 - 157
12 - 30 tháng 67 - 231
30 tháng - 5 tuổi 92 - 292
5 - 10 tuổi 79 - 251
10 - 15 tuổi 73 - 220
15 - 25 tuổi 86 - 206

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Calculator: Glomerular filtration rate estimate for children by Schwartz formula. Uptodate. Topic 13424 Version 13.0
  2. Revised Schwartz Equation for Glomerular Filtration Rate (GFR) (2009). Mdcalc. com
  3. Pediatric Renal Function (eGFR) Calculator. EBM Consult
  4. CREATININE-BASED “BEDSIDE SCHWARTZ” EQUATION (2009). National Kidney Foundation
  5. New equations to estimate GFR in children with CKD. Schwartz GJ, Munoz A, Schneider MF, et al. New equations to estimate GFR in children with CKD. J Am Soc Nephrol 2009; 20:629.
  6. Srivastava T, Alon US, Althahabi R, Garg U. Impact of standardization of creatinine methodology on the assessment of glomerular filtration rate in children. Pediatr Res 2009; 65:113.
 7171 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP