ICU & ED
For Doctors and Nurses
Charlson Comorbidity Index (CCI)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Charlson Comorbidity Index (CCI)

Chỉ số bệnh kèm theo Charlson dự đoán nguy cơ thủ thuật, phẫu thuật
 cập nhật: 20/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Bệnh kèm theo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
6
6
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Bản điểm được phát triển bởi Charlson và cộng sự 1987. Được sử dụng để dự đoán ở nhiều mặt bệnh khác nhau dựa trên tiêu chí bệnh kèm theo khi nhập viện. Ở bệnh nhân phẫu thuật ngoại khoa, chỉ só CCI giúp phân tầng nguy cơ.
Điểm Ý nghĩa
≥ 6 Phẫu thuật nguy cơ cao
Ở bệnh nhân viêm túi mật cấp do sỏi, khi nguy cơ phẫu thuật cao CCI ≥ 6 điểm bệnh nhân được chuyển sang chỉ định dẫn lưu túi mật, trường hợp chống chỉ định dẫn lưu túi mật thì bệnh nhân sẽ chuyển sang chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật và/hoặc mở ống mật chủ/ERCP.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. CCI (Charlson comorbidity index) score.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. CCI (Charlson comorbidity index) score.
 4451 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP