ICU & ED
For Doctors and Nurses
BMI và ABW / TBW / IBW / PBW / AdjBW / LBW / Vt
Đăng nhập
TÌM KIẾM

BMI và ABW / TBW / IBW / PBW / AdjBW / LBW / Vt

Chỉ số khối BMI và các ứng dụng dựa trên chiều cao và cân nặng
 cập nhật: 14/10/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Chỉ số BMI và các chỉ số về cân nặng như: IBW, AdjBW,.. được ứng dụng trong tính toán nhiều chỉ số khác như hiệu chỉnh liều thuốc, tính thể tích khí lưu thông (Vt) cho bệnh nhân thở máy, thể tích máu, nhu cầu nước, năng lượng hằng ngày,,..
Chiều cao(cm)
Cân nặng(kg)
Giới tính

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chỉ số khối cơ thể. Wiki
  2. IBW & ABW calculator. manuelsweb
  3. Estimated Blood Volume
  4. How to Calculate Blood Volume. WiKi HOW
  5. Nhu cầu nước. Viện dinh dưỡng
 5879 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP