ICU & ED
For Doctors and Nurses
Đánh giá sơ cấp (CERTAIN)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Đánh giá sơ cấp (CERTAIN)

CERTAIN Primary Survey
 cập nhật: 19/8/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Gắng Monitor theo dõi, thiết lập đường truyền IV/O Đánh giá tuần tự theo ABCDE
1
1
1
1
1
Tập trung vào quá trình bệnh lý: Dị ứng, thuốc, tiền sử Sau đó kiểm tra nhanh về cận lâm sàng
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Khảo sát sơ cấp theo CERTAIN là cách tiếp cận đánh giá ban đầu người bệnh, giúp nhận định và ra quyết định sớm để ổn định ban đầu cho người bệnh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. CERTAIN Primary Survey. 2022. Mayo Foundation for Medical Education and Research.
 861 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP