ICU & ED
For Doctors and Nurses
Modified NEWS score for use in COVID-19
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Modified NEWS score for use in COVID-19

Điểm cảnh báo sớm Quốc gia sửa đổi sử dụng cho COVID-19 (phát triển bởi Liao và cộng sự [China])
 cập nhật: 19/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi
0
3
Tần số thở (lần/ phút)
0
1
2
3
SpO2 (%) Độ bão hòa Oxy
0
1
2
3
Hỗ trợ Oxy Thở Oxy bổ sung bằng bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào
0
2
Huyết áp tâm thu
0
1
2
3
Tần số tim (nhịp/ phút) Hoặc mạch
0
1
2
3
Ý thức
0
3
Nhiệt độ (oC)
0
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm
(nguy cơ)
Tần suất theo dõi Đáp ứng Giải pháp
0 Mỗi 12 giờ Theo dõi thường quy
1 - 4
(thấp)
Mỗi 06 giờ Đánh giá tại giường bỡi Điều dưỡng Duy trì việc theo dõi hiện tại/
Tăng tần suất theo dõi/
Thông báo Bác sĩ
5 - 6 hoặc 3 điểm trong một tiêu chí
(trung bình)
Mỗi 1 - 2 giờ Điều dưỡng tại giường thông báo cho Bác sĩ để đánh giá Duy trì việc theo dõi hiện tại/
Điều chỉnh kế hoạch điều trị/
Tham vấn đội phản ứng nhanh (RRT) ICU từ xa
≥ 7
(cao)
Liên tục Điều dưỡng tại giường thông báo cho Bác sĩ để đánh giá cấp cứu tại giường/
Tham vấn đội phản ứng nhanh (RRT) ICU từ xa
Đội phản ứng nhanh (RRT) ICU có mặt tham vấn
≥ 7
(cao)
Liên tục - Bệnh nhân rất nặng với các bệnh ở giai đoạn cuối không thể hồi phục phải đối mặt với tử vong, chẳng hạn như chấn thương não nghiêm trọng không thể hồi phục, suy đa tạng không hồi phục, bệnh gan hoặc phổi mãn tính giai đoạn cuối, khối u di căn, v.v.
- Cần được thảo luận khẩn cấp bởi nhóm chuyên gia về quyết định nhập viện.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Novel coronavirus infection during the 2019–2020 epidemic: preparing intensive care units—the experience in Sichuan Province, China
  2. NEWS (or NEWS2) score when assessing possible COVID-19 patients in primary care?
 9882 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP