ICU & ED
For Doctors and Nurses
Oakland Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Oakland Score

Đánh giá mức độ an toàn xuất viện sau khi bị xuất huyết tiêu hóa dưới
 cập nhật: 12/1/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tuổi theo năm
0
1
2
Giới tính
0
1
Trước đó nhập viện vì xuất huyết tiêu hóa dưới
0
1
Phát hiện khi thăm khám trực tràng
0
1
Tần số tim nhịp/phút
0
1
2
3
Huyết áp tâm thu mmHg
5
4
3
2
0
Hemoglobin (Hb) g/L hoặc (g/dL)
22
17
13
8
4
0
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm Oakland được sử dụng ở những bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa dưới (khẩn cấp, cấp cứu hoặc trong chăm sóc ban đầu) để giúp xác định việc xuất viện và điều trị ngoại trú có khả thi hay không. Với điểm Oakland từ ≤ 8 là đối tượng được xem xét để điều trị ngoại trú. Đối với những bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông bị xuất huyết tiêu hóa dưới tối thiểu và điểm Oakland < 8 thì thuốc chống đông có thể tiếp tục sử dụng.

Điểm Oakland Xác xuất xuất viện an toàn(*) Khuyến cáo
0 - 2 99% Xem xét xuất viện, với các biện pháp phòng ngừa thích hợp.
3 - 4 98%
5 97%
6 - 7 96%
8 95%
9 93% Nhập viện với thăm dò, điều trị bổ sung và hồi sức khi cần.
10 91%
11 89%
12 - 13 87 - 89%
14 - 15 77 - 81%
16 - 17 67 - 72%
18 - 20 50 - 62%
21 - 23 33 - 45%
24 - 26 20 - 28%
27 - 29 11 - 16%
≥ 30 0 - 1%

(*) Xuất viện an toàn được định nghĩa là không có tái xuất huyết, truyền máu, can thiệp điều trị, nhập viện trở lại trong vòng 28 ngày hoặc tử vong.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tóm tắt và điểm nhấn các cập nhật ( NEJM T8/2023)
  2. Oakland Score for Safe Discharge After Lower GI Bleed. MdCalc
  3. Safe hospital discharge based on lower GI bleeding scores: a long way to go. AMJ
  4. External Validation of the Oakland Score to Assess Safe Hospital Discharge Among Adult Patients With Acute Lower Gastrointestinal Bleeding in the US. JAMA
 44 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP