ICU & ED
For Doctors and Nurses
AI TI-RADS 2019 trong đánh giá nhân giáp
Đăng nhập
TÌM KIẾM

AI TI-RADS 2019 trong đánh giá nhân giáp

Artificial Intelligence Thyroid Imaging Reporting and Data System
 cập nhật: 17/2/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Thành phần Thành phần nốt là nang hoặc bọt biển luôn cho 0 điểm trong tổng số điểm và không cần quan tâm tới các tiêu chí khác
0
0
0
3
0
Cấu trúc âm
0
0
0
2
3
0
Hình dáng
0
1
Đường viền(bờ)
0
0
2
3
0
Vôi hóa những đốm hồi âm dày
0
0
0
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
AI TI-RADS (Artificial Intelligence Thyroid Imaging Reporting and Data System - Hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp trí tuệ nhân tạo) là một phân tích dữ liệu và sửa đổi từ ACR TI-RADS 2017. Được đưa ra vào tháng 5 năm 2019, AI TI-RADS nhằm đơn giản hóa việc phân loại cũng như tăng độ đặc hiệu trong khi đó vẫn giữ được độ nhạy ở mức cao. So với ACR TI-RADS thì AI TI-RADS 2019 có độ nhạy cao tương đương (93.3%) và độ hiệu cao hơn (64.7% AI TI-RADS 2019 và 47.1% ACR TI-RADS 2017.

Tổng điểm TI-RADS Ý nghĩa
≤ 1 TR1 Lành tính, không cần FNA
2 TR2 Không nghi ngờ, không cần FNA
3 TR3 Nghi ngờ ít, theo dõi nếu ≥ 1.5 cm, FNA nếu ≥ 2.5 cm
4 TR4 Nghi ngờ vừa, theo dõi nếu ≥ 1.0 cm, FNA nếu ≥ 1.5 cm
5 TR5 Nghi ngờ cao, theo dõi nếu ≥ 0.5 cm, FNA nếu ≥ 1.0 cm
Lưu ý: Nếu thành phần dạng nốt là nang hoặc bọt biển luôn cho 0 điểm trong tổng số điểm và không cần quan tâm tới các tiêu chí khác.
FNA: Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ, tốt nhất nên được thực hiện dưới hướng dẫn của siêu âm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. AI TI-RADS Calculator
  2. Genetic optimization of a risk stratification system for thyroid nodules
  3. Artificial Intelligence (AI) TI-RADS
  4. Using Artificial Intelligence to Revise ACR TI-RADS Risk Stratification of Thyroid Nodules: Diagnostic Accuracy and Utility
  5. Tiêu chuẩn phân loại nguy cơ ung thư tuyến giáp mới: Artificial Intelligence TI-RADS 2019
  6. Cập nhật bảng phân loại TIRADS 2019 trong đánh giá khối u tuyến giáp
 164 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP