ICU & ED
For Doctors and Nurses
ARC-HBR
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ARC-HBR

Academic Research Consortium for High Bleeding Risk
 cập nhật: 5/6/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí chính Nguy cơ chảy máu cao khi có ít nhất 1 tiêu chí chính
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Tiêu chí phụ Nguy cơ chảy máu cao khi có ít nhất 2 tiêu chí phụ
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân Hội chứng vành cấp (ACS). Nguy cơ chảy máu cao được xác định khi có ít nhất 1 tiêu chí chính hoặc ít nhất 2 tiêu chí phụ.
Ý nghĩa điểm ARC-HBR
Điểm Kết luận
≥ 2 Nguy cơ chảy máu cao

Về việc ghi chép hồ sơ bệnh án cần ghi có nguy cơ chảy máu cao hay không theo tiêu chí ARC-HBR. Điểm trong công cụ này chỉ mang tính chất số hóa để nhận định ra kết luận. Ví dụ: tính toán ARC-HBR 3 điểm, không ghi là trong hồ sơ là ARC-HBR 3 điểm mà ghi là bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao theo tiêu chí ARC-HRB.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
  2. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes
 156 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP