ICU & ED
For Doctors and Nurses
SSC (Surgical Safety Checklist)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SSC (Surgical Safety Checklist)

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật
 cập nhật: 12/12/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Trước khi gây mê ít nhất phải có điều dưỡng và bác sĩ gây mê
1
1
1
1
1
1
1
Trước khi rạch da với điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Trước khi bệnh nhân rời khỏi phòng mổ với điều dưỡng, bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Công cụ này được phát thảo từ "Hướng dẫn của WHO về phẫu thuật an toàn: phẫu thuật an toàn cứu mạng sống".
The World Health Organization
Surgical Safety Checklist
Các cơ sở y tế có thể tham khảo và tự xây dựng cho mình bảng kiểm tương ứng với nguồn lực và các đặc trưng riêng phù hợp nhằm đảm bảo và nâng cao tính an toàn trong phẫu thuật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. WHO Guidelines for safe surgery: safe surgery saves lives 03/2019
 45 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP