ICU & ED
For Doctors and Nurses
Phân nhóm khuyến cáo và mức độ bằng chứng
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Phân nhóm khuyến cáo và mức độ bằng chứng

Hiểu rõ về các khuyến cáo
 cập nhật: 18/9/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR Code
GIỚI THIỆU
Các hiệp hội và tổ chức đưa ra các khuyến cáo luôn kèm theo mức độ để hướng dẫn thực hành lâm sàng. Hiểu được các phân loại này giúp các bác sĩ cân nhắc tốt hơn.

Nhóm Định nghĩa Ý nghĩa
I Dẫn chứng và/hoặc sự đồng thuận nói chung rằng phương pháp hoặc phương thức điều trị có lợi, hữu dụng và hiệu quả. Phải dùng
(được khuyến cáo)
II IIa Dẫn chứng gây tranh luận và/hoặc sự khác biệt ý kiến về tính hiệu quả/ hữu dụng của phương pháp hoặc phương thức điều trị. Dẫn chứng/ ý kiến ủng hộ tính hiệu quả/ hữu dụng. Nên dùng
(cân nhắc)
IIb Dẫn chứng/ ý kiến mang ít tính hiệu quả/ hữu dụng. Có thể dùng
(có thể cân nhắc)
III Dẫn chứng và/ hoặc sự đồng thuận nói chung rằng phương pháp hoặc phương thức điều trị không có hiệu quả/ hữu dụng, một vài trường hợp có hại. Không dùng
(Không được khuyến cáo)

Mức độ bằng chứng Căn cứ vào
A Số liệu từ nhiều thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiên hoặc phân tích gộp
B Số liệu từ 1 thử nghiệm lâm sàng phân nhóm ngẫu nhiêu hoặc nhiều nghiên cứu lớn không ngẫu nhiên
C Đồng thuận ý kiến của các chuyên gia và/ hoặc từ các nghiên cứu nhỏ, nghiên cứu hồi cứu, nghiên cứu sổ bộ (các dữ kiện ghi nhận)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Phân nhóm khuyến cáo và các mức chứng cứ
  2. Nhóm khuyến cáo - Mức độ bằng chứng
 416 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code