ICU & ED
For Doctors and Nurses
AKIN - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

AKIN - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)

Acute Kidney Injury Network (AKIN)
 cập nhật: 12/9/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí theo giai đoạn tổn thương thận cấp (AKI) 
Creatinine là Creatinine huyết thanh
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
AKIN (Mạng lưới nghiên cứu về tổn thương thận cấp) 2007 đã đưa ra các tiêu chí về định nghĩa cũng như phân loại các giai đoạn của AKI.

Định nghĩa về tổn thương thập cấp (AKI) theo AKIN:

  • ↑Creatinine  huyết thanh ≥ 0,3 mg/dL (≥ 26,5 µmol/L) hoặc ↑Creatinine huyết thanh ≥ 1,5 lần so với mức nền trong vòng 48 giờ hoặc
  • Thể tích nước tiểu < 0,5 mL/kg/giờ trong > 6 giờ


TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Criteria for acute kidney injury. Uptodate 2023
 250 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP