ICU & ED
For Doctors and Nurses
EDLIPS (Emergency Department Lung Injury Prediction Score)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

EDLIPS (Emergency Department Lung Injury Prediction Score)

Điểm dự đoán tổn thương phổi tại khoa Cấp Cứu
 cập nhật: 18/2/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các yếu tố nguy cơ
1
2
1
1
2
1
1.5
2
2
2.5
1
2
1.5
2
2
1.5
1.5
Phẫu thuật Bệnh nhân khoa cấp cứu cần nhập viện để thực hiện phẫu thuật này
5
5
5
Yếu tố nguy cơ điều chỉnh
-0.5
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm EDLIPS được sử dụng để đánh giá nguy cơ phát triển tổn thương phổi cấp (ALI) ở bệnh nhân tại khoa Cấp Cứu và hội chứng suy hô hấp cấp tính (ARDS) là một biến thể nghiêm trọng của ALI.
Ý nghĩa điểm EDLIPS
Điểm Nguy cơ phát triển ALI
< 5 Thấp
≥ 5 Cao

Ở bệnh nhân tại khoa cấp cứu (ED) bắt đầu thở máy áp lực dương xâm lấn (IPPV), thường sử dụng chiến lược LTVV(thông khí với thể tích khí lưu thông thấp) với Vt ban đầu là 6 mL/kg trọng lượng cơ thể dự đoán (PBW). Ở bệnh nhân không có nguy cơ cao tiến triển thành ARDS, lựa chọn hợp lý là chiến lược IPPV thông thường với Vt ban đầu là 8 mL/kg PBW. Sử dụng điểm dự đoán tổn thương phổi ED (bảng điểm EDLIPS - Emergency Department Lung Injury Prediction Score) < 5 để xác định những bệnh nhân không có nguy cơ cao mắc ARDS. Tuy nhiên, ưu tiên đặt mức Vt ban đầu là 6 mL/kg ở nhóm bệnh nhân này vì những lợi ích và giảm thiểu tác hại khi thông khí phút (MV) thích hợp. Xem thêm: Thở máy cho người lớn tại khoa Cấp Cứu

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Emergency Department Lung Injury Prediction Score (EDLIPS). Graphic 141277 Version 1.0. Uptodate 2024
  2. Lung injury prediction score for the emergency department: first step towards prevention in patients at risk. BMC 2012
 13 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP