ICU & ED
For Doctors and Nurses
SOFA
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SOFA

Đánh giá mức độ suy tạng, là một trong tiêu chuẩn chẩn đoán sốc nhiễm trùng (SEPSIS-3)
 cập nhật: 16/9/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Phổi (hô hấp) Tính chỉ số PaO2/FiO2 trong khí máu động mạch
0
1
2
3
4
Đông cầm máu (tiểu cầu) Số lượng tiểu cầu x 10^3/μl (hoặc G/L)
0
1
2
3
4
Gan (bilirubin) Bilirubin toàn phần: mg/dL (μmol/L)
0
1
2
3
4
Tim mạch (huyết động) Huyết áp trung bình (mmHg)
0
1
2
3
4
Não (điểm hôn mê Glasgow) Xem thêm Glasgow (GCS) trong ứng dụng.
0
1
2
3
4
Thận (chức năng thận) Creatinine mg/dL (µmol/L), lượng nước tiểu (mL/ngày)
0
1
2
3
4
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm được sử dụng chủ yếu tại ICU để đánh giá tình trạng nhiễm trùng huyết, cũng như mức độ suy cơ quan và tiên lượng tử vong. Nhiễm trùng huyết được định nghĩa là Rối loạn chức năng cơ quan đe dọa tính mạng gây ra bởi sự mất kiểm soát của cơ thể đáp ứng với nhiễm trùng. Khi SOFA ≥ 2 điểm (hoặc thay đổi tăng lên ≥ 2 điểm nếu trước đó có suy cơ quan mãn tính[bệnh nền]) được ghi nhận là rối loạn chức năng cơ quan. Sốc nhiễm trùng được định nghĩa là nhiễm trùng huyết với dùng vận mạch để duy trì HA trung bình (MAP) ≥ 65 mmHg và Lactate > 2 mmol/L trong trường hợp không bị giảm thể tích(đã hồi sức truyền dịch đủ).
  • Tại khoa Cấu Cứu hoặc khoa lưu bệnh (không phải ICU), có thể áp dụng thang điểm qSOFA để đánh giá nhanh nhiễm trùng huyết ở bệnh nhân nghi ngờ nhiễm trùng (có tiêu điểm nhiễm trùng và/ hoặc yếu tố nguy cơ nhiễm trùng[lớn tuổi, suy cơ quan, suy giảm miễn dịch, sử dụng corticoid kéo dài, nghiện rượu,..]).
Để thực hiện tính điểm SOFA
  • Xét nghiệm cần làm: Khí máu ĐM, CTM, Bilirubin toàn phần, creatinine máu.
  • Đánh giá lâm sàng: glasgow, HA trung bình, thuốc vận mạch(liều được tính là khi áp dụng ít nhất 1 giờ)
Độ chính xác tiên lượng tử vong tương đương APACHE II
Điểm Tỷ lệ tử vong
≥ 2 chung 10%
> 11 lúc nhập viện 95%
tăng sau 24 - 48 giờ tại ICU 50 - 95%
> 15 90%

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Sequential Organ Failure Assessment: SOFA score in adults. Uptodate.
 50025 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP