ICU & ED
For Doctors and Nurses
HAS-BLED
Đăng nhập
TÌM KIẾM

HAS-BLED

Đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân rung nhĩ dùng thuốc chống đông
 cập nhật: 17/9/2022
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các yếu tố nguy cơ lâm sàng trong thang điểm HAS-BLED Đánh giá nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân rung nhĩ khi được dùng thuốc chống đông
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm HAS-BLED giúp đánh giá nguy cơ chảy máu trên lâm sàng ở bệnh nhân rung nhĩ dùng thuốc chống đông

Điểm Ý nghĩa
0 - 2 điểm Nguy cơ chảy máu thấp
≥3 điểm Nguy cơ chảy máu cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 11958 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP