ICU & ED
For Doctors and Nurses
sPESI cho thuyên tắc phổi
Đăng nhập
TÌM KIẾM

sPESI cho thuyên tắc phổi

Đánh giá nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
 cập nhật: 13/11/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Các biến số
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm sPESI giúp đánh giá nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
Điểm Nguy cơ tử vong sớm
0 Thấp
≥ 1 Cao

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thuyên tắc phổi. Hội Tim Mạch Việt Nam
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thuyên tắc phổi. Hội Tim Mạch Việt Nam
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
 2914 lượt sử dụng

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code