ICU & ED
For Doctors and Nurses
sPESI cho thuyên tắc phổi
Đăng nhập
TÌM KIẾM

sPESI cho thuyên tắc phổi

Đánh giá nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
 cập nhật: 24/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các biến số
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm sPESI giúp đánh giá nguy cơ tử vong sớm ở bệnh nhân thuyên tắc phổi có huyết động ổn định.
Điểm Nguy cơ tử vong sớm(trong 30 ngày)
0 Thấp1%
≥ 1 Cao10.9%

Bệnh nhân có rối loạn huyết động được xếp vào nhóm nguy cơ cao tử vong sớm
Bệnh nhân có huyết động ổn định cần đánh giá thang điểm PESI, sPESI, HESTIA để phân tầng nguy cơ tử vong sớm.

Nguy cơ tử vong sớm Huyết động không ổn định PESI III-IV, sPESI ≥ 1, hoặc HESTIA ≥ 1 Siêu âm: rối loạn chức năng thất phải Troponin tăng(1) Điều trị
Cao + +(2) + + Tái tưới máu, chống đông và hồi sức huyết động
Trung bình cao - +(3) + + Chống đông, theo dõi sát, xét tái tưới máu cứu vãn nếu xấu đi
Trung bình thấp - +(3) cả hai (-) hoặc chỉ 1(+) Nhập viện, chống đông
Thấp - - - - Xem xét điều trị ngoại trú nếu không có lý do nằm viện khác, có hỗ trợ gia đình/ xã hội, dễ tiếp cận dịch vụ y tế
(1) Ngoài troponin, tăng các dấu ấn sinh học khác (NT-proBNP ≥ 600 ng/L, H-FABP ≥ 6 ng/ml hoặc copeptin ≥ 24 pmol/L) có thể cung cấp thêm một số thông tin về tiên lượng.
(2) Rối loạn huyết động kèm với TTP trên CTPA và/hoặc rối loạn chức năng thất phải trên siêu âm tim là đủ để phân tầng bệnh nhân nguy cơ TTP cao, không cần đánh giá PESI hoặc định lượng Troponin.
(3) Bệnh nhân PESI I-II hoặc sPESI 0 vẫn có thể có rối loạn chức năng thất phải trên siêu âm tim hoặc CTPA hoặc tăng dấu ấn sinh học tim, những bệnh nhân này được xếp nguy cơ trung bình.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thuyên tắc phổi. Hội Tim Mạch Việt Nam
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
  3. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Thuyên tắc phổi. Hội Tim Mạch Việt Nam
  2. ESC 2019 Guidelines on Acute Pulmonary Embolism (Diagnosis and Management of)
  3. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
 3059 lượt xem VIP

DANH MỤC

Bố cục nội dung


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP