ICU & ED
For Doctors and Nurses
ACR TI-RADS 2017
Đăng nhập
TÌM KIẾM

ACR TI-RADS 2017

American College of Radiology-TIRADS
 cập nhật: 8/7/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Thành phần nhân giáp Chọn 1 loại thành phần nhân giáp. Nếu thành phần tổn thương không xác định được thì chọn dạng đặc. Dạng bọt biển được định nghĩa khi có thành phần kết hợp nhiều vi nang chiếm hơn 50% thể tích nhân giáp.
0
0
1
2
Độ hồi âm nhân giáp Chọn 1 kiểu hồi âm. Nếu độ hồi âm không xác định được, chọn đồng hồi âm. Đánh giá độ hồi âm được so với nhu mô giáp cùng bên tổn thương và cơ cổ trước, cơ ức đòn chũm. Hồi âm kém: khi hồi âm nhân giáp kém hơn nhu mô giáp nhưng tương đương hoặc dày hơn cơ cổ trước hoặc cơ ức đòn chũm. Hồi âm rất kém: khi hồi âm nhân giáp kém hơn nhu mô giáp và kém hơn cơ cổ trước hoặc cơ ức đòn chũm.
0
1
2
3
Hình dạng nhân giáp Được xác định dựa vào đường kính trước sau nhân giáp (chiều cao) so với đường kính ngang (chiều rộng). Tỷ lệ đường kính trước sau so đường kính ngang > 1 được xem như chiều cao > chiều rộng. Quy ước đo trên mặt cắt ngang. Đánh giá trên lát cắt ngang tuyến giáp, đo song song và vuông góc với chùm tia siêu âm.
0
3
Đăc điểm đường bờ Nếu nhiều hơn 1 kiểu, chọn kiểu nghi ngờ nhất. Nếu bờ của tổn thương hỗn hợp gồm phần đặc và phần nang thì đường bờ chỉ áp dụng cho thành phần đặc.
0
0
2
3
Đặc điểm về kiểu vôi hóa Chọn tất cả các đặc điểm có được. Những nốt hồi âm dày lắm tắm: có dạng chấm hồi âm dày, không tạo bóng lưng. Kích thước < 1 mm. Vôi hóa to: nốt hồi âm dày có tạo bóng lưng. Vôi hóa ngoại biên: ở ngoại biên, thường liên quan bờ nhân giáp.
0
1
2
3
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
TI-RADS là phân loại hệ thống dữ liệu và báo cáo hình ảnh tuyến giáp (Thyroid Imaging Reporting and Data Systems – TIRADS). Chọn phân loại TIRADS theo ACR (American College of Radiology) TIRADS 2017 vì:
 • Khuyến cáo có tính y học chứng cứ dựa trên đặc điểm siêu âm nhân giáp.
 • Dễ ứng dụng trong thực hành lâm sàng.
 • Phân loại được tất cả nhân giáp.
 • Đưa ra tiêu chuẩn FNA nhân giáp nghi ngờ tương ứng mức độ TIRADS.

Khi đánh giá đủ 5 tính chất đặc điểm hình ảnh nhân giáp nêu trên, tính điểm tổng của 5 tính chất đó và phân loại TIRADS theo ACR 2017 như sau:
Điểm Phân loại TI-RADS Hướng xử trí
0 TI-RADS 1
 • Lành tính
 • Không cần FNA
2 TI-RADS 2
 • Không nghi ngờ ác tính
 • Không cần FNA
3 TI-RADS 3
 • Nghi ngờ ác tính khả năng thấp
 • FNA nếu kích thước nhân ≥ 2.5 cm
 • Theo dõi nếu kích thước nhân ≥ 1.0 cm
4-6 TI-RADS 4
 • Nghi ngờ ác tính khả năng trung bình
 • FNA nếu kích thước nhân ≥ 1.5 cm
 • Theo dõi nếu kích thước nhân ≥ 1.0 cm
≥ 7 TI-RADS 5
 • Nghi ngờ ác tính khả năng cao
 • FNA nếu kích thước nhân ≥ 1.0 cm
 • Theo dõi nếu kích thước nhân ≥ 0.5 cm
ACR - TIRADS Nguy cơ ác tính
Tiên đoán theo ACR Theo Allen San Shell Jabar Theo Jayashree Mohanty
TIRADS 1 < 2% 0 % 0 %
TIRADS 2
TIRADS 3 5 % 6.9 % 0 %
TIRADS 4 5.1-20 % 29.2 % 30 %
TIRADS 5 > 20 % 80 % 56 %

 • Ứng dụng đánh giá, phân loại tổn thương dạng nốt ở tuyến giáp theo ACR-TIRADS 2017 dễ thực hiện trong thực hành thăm khám siêu âm. Phân loại ACR-TIRAS đưa ra tiêu chuẩn FNA rõ ràng, giúp bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ lâm sàng và bác sĩ ung bướu có tiếng nói chung trong chẩn đoán, theo dõi và quản lý bệnh.
 • So với phân loại TIRADS theo các tổ chức ở nhiều quốc gia khác, phân loại theo ACR có độ đặc hiệu cao trong dự đoán nhân giáp ác tính và giúp giảm tỷ lệ FNA không cần thiết ở những nhân giáp lành tính.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Vai trò siêu âm trong đánh giá phân loại nhân giáp theo ACR-TIRADS 2017
 387 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP