ICU & ED
For Doctors and Nurses
TIMI Risk Score for UA/NSTEMI
Đăng nhập
TÌM KIẾM

TIMI Risk Score for UA/NSTEMI

Ước tính tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân đau thắt ngực không ổn định và NMCT không ST chênh lên
 cập nhật: 30/3/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các yếu tố nguy cơ
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Điểm nguy cơ TIMI giúp phân tầng nguy cơ trong hội chứng vành cấp không ST chênh lên (đau thắt ngực không ổn định và NMCT không ST chênh lên).
Điểm Nguy cơ Nguy cơ biến cố tim bất lợi
0 - 2 Thấp 5 - 8 %
3 - 4 Trung bình 13 - 20 %
> 4 Cao 26 - 41 %
Tuy nhiên, hiện nay thang điểm GRACE được khuyến cáo sử dụng hơn so với thang điểm TIMI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TIMI Risk Score for UA/NSTEMI. mdcalc.com
  2. Hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Hội Tim Mạch Việt Nam.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. TIMI Risk Score for UA/NSTEMI. mdcalc.com
  2. Hội chứng vành cấp không ST chênh lên. Hội Tim Mạch Việt Nam.
 6277 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP