ICU & ED
For Doctors and Nurses
CAPRINI
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CAPRINI

Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân Ngoại khoa chung
 cập nhật: 23/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại(người nhận) quét mã QR CodeTiêu chí Điểm
Tuổi
0
1
2
3
Loại phẫu thuật
0
1
2
5
Bất động
0
1
2
Áp dụng cho bệnh nhân nữ giới
1
1
1
Tình trạng bệnh < 1 tháng gần đây
1
1
1
5
5
5
1
2
1
5
Bệnh tĩnh mạch hoặc rối loạn đông máu
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
2
Các yếu tố nguy cơ khác
1
1
1
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Phân tâng nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân ngoại khoa chung (không bao gồm CTCH), dựa trên bảng điểm CAPRINI.
Điểm Nguy cơ thuyên tắc huyết khối
1-2 Thấp
3-4 Trung bình
≥ 5 Cao

Chi tiết tại: Dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở bệnh nhân Ngoại khoa (ngoại chung)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
  2. Caprini Score for Venous Thromboembolism (2005). MedCal
  3. Check CAPRINI, journals
  4. Caprini Risk score
  5. Thrombosis prophylaxis in surgical patients using the Caprini Risk Score. Sciencedirect
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
  2. Caprini Score for Venous Thromboembolism (2005). MedCal
  3. Check CAPRINI, journals
  4. Caprini Risk score
  5. Thrombosis prophylaxis in surgical patients using the Caprini Risk Score. Sciencedirect
 5823 lượt sử dụng

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về kỹ thuật (skills), công cụ hỗ trợ (tools), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Kích vào đây để tải về

Chia sẻ

Dùng Camera điện thoại quét mã QR Code