ICU & ED
For Doctors and Nurses
Pediatric Glasgow Coma Scale (pGCS)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Pediatric Glasgow Coma Scale (pGCS)

Điểm hôn mê Glasgow ở trẻ em
 cập nhật: 28/6/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Mở mắt (E)
4
3
2
1
Lời nói (V)
5
4
3
2
1
Vận động (M)
6
5
4
3
2
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Trẻ hôn mê:
 • Chẩn đoán hôn mê khi tổng điểm Glasgow ≤ 10 điểm.
 • Glasgow < 8 điểm thường nặng, tử vong cao.
Trẻ chấn thương đầu:
 • Glasgow ≥ 13 điểm: gợi ý tổn thương đầu mức độ nhẹ.
 • Glasgow 9 - 12: gợi ý tổn thương đầu mức độ trung bình.
 • Glasgow ≤ 8 điểm: gợi ý tổn thương đầu mức độ nặng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Collaborative Advanced Trauma Care 2023. EMORY (University School of Medicine), Grady, INDUS HEALTH network
 2. Thang điểm Glasgow cải tiến ở trẻ em. Hôn mê. Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2020. BV Nhi Đồng 1
 3. Pediatric Glasgow Coma Scale (pGCS). MdCalC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 1. Collaborative Advanced Trauma Care 2023. EMORY (University School of Medicine), Grady, INDUS HEALTH network
 2. Thang điểm Glasgow cải tiến ở trẻ em. Hôn mê. Phác đồ điều trị Nhi Khoa 2020. BV Nhi Đồng 1
 3. Pediatric Glasgow Coma Scale (pGCS). MdCalC
 89 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP