ICU & ED
For Doctors and Nurses
SIRS
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SIRS

Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống, gợi ý nhiễm trùng huyết
 cập nhật: 28/11/2020
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Lâm sàng và xét nghiệm
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống khi ≥ 2 điểm.
Có nhiều nguyên nhân gây ra SIRS(Systemic Inflammatory Response Syndrome): chấn thương nặng, phẫu thuật, bỏng, tăng đường máu, viêm tụy cấp, ung thư, nhiễm trùng(SEPSIS-1). Bệnh nhân có SIRS gợi ý đánh giá qSOFA, nếu qSOFA ≥ 2 điểm cần đánh giá SOFA(SEPSIS-3)

TÀI LIỆU THAM KHẢO
TÀI LIỆU THAM KHẢO
 12404 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP