ICU & ED
For Doctors and Nurses
Tiêu chí rời khỏi ICU
Đăng nhập
TÌM KIẾM

Tiêu chí rời khỏi ICU

Discharge criteria for Intensive Care Unit(ICU)
 cập nhật: 21/11/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Rời ICU dựa vào các tiêu chí sau
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Tình trạng của bệnh nhân được nhập vào ICU (xem thêm: Tiêu chí nhập hồi sức tích cực) cần được đánh giá liên tục để xác định những bệnh nhân có thể không cần chăm sóc ICU thêm nữa(chuyển khoa khác với mức độ chăm sóc thấp hơn hoặc ra viện). Điều bao gồm:
  • Khi tình trạng sinh lý của bệnh nhân đã ổn định và nhu cầu theo dõi và chăm sóc tại ICU không còn cần thiết nữa.
  • Khi tình trạng sinh lý của bệnh nhân xấu đi và/hoặc trở nên không thể đảo ngược và các biện pháp can thiệp tích cực không còn có lợi nữa thì việc ngừng điều trị nên được thực hiện tại ICU. Bệnh nhân chỉ nên được rời khỏi ICU nếu ICU cần giường(cho bệnh nhân mới).
Bệnh nhân đã được quyết định không leo thang(tiếp tục) hồi sức và lựa chọn từ chối hồi sức (DNR - Do Not Resuscitate) hoặc bệnh nhân thỏa mãn các tiêu chí còn lại là ứng viên thích hợp rời khỏi ICU.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. ADMISSION, DISCHARGE CRITERIA AND TRIAGE . ICU Management Protocol No. 1 . Program Anestesiologi & Cawangan Kualiti Penjagaan Kesihatan BPP, KKM
  2. Adult ICU Triage, Admission, and Discharge Criteria
 235 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP