ICU & ED
For Doctors and Nurses
CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CPIS (Clinical Pulmonary Infection Score)

Hỗ trợ chẩn đoán và theo dõi viêm phổi liên quan thở máy (VAP)
 cập nhật: 5/1/2021
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Nhiệt độ
0
1
2
Bạch cầu máu Số lượng bạch cầu x 10^3/μl (hoặc G/L)
0
1
1
Oxy hóa máu
0
2
X - quang phổi
0
1
2
Tiến triển của thâm nhiễm phổi trên X - Quang phổi
0
2
Dịch tiết khí quản
0
1
2
Cấy dịch tiết từ khí quản
0
1
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thang điểm viêm phổi trên lâm sàng(CPIS) cho viêm phổi liên quan đến thở máy(VAP).
Cận lâm sàng cần làm: Công thức máu, khí máu ĐM, X quang phổi, cấy dịch tiết từ phế quản.
Lâm sàng: nhiệt độ, dịch tiết từ phế quản: có? mủ? 
Hướng dẫn: 
  • 02 tham số: Tiến triển của thâm nhiễm phổi trên X - Quang phổi và Cấy dịch tiết từ khí quản chỉ áp dụng vào đánh giá vào ngày 02 và 03 của viêm phổi. 
  • Các tham số còn lại được dùng để đánh giá lần đầu.
Giá trị sử dụng:
  • CPIS > 6 điểm: chẩn đoán viêm phổi do thở máy(độ nhạy 60%, đặc hiệu 59%). 

Về mặt ứng dụng lâm sàng theo dõi diễn tiến thì triệu chứng lâm sàng, tiến triển của X quang phổi và Procalcitonin có giá trị tốt hơn.
Khuyến cáo ATS/IDSA 2016:
1. Bắt đầu dùng KS cho BN nghi VAP/HAP nên chỉ dựa vào LS hơn là LS+PCT (S, M), LS+CRP , LS+CPIS.
2. Ngừng KS nên dựa vào các tiêu chuẩn LS và động học PCT hơn là chỉ dựa vào LS hay LS+CPIS.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:505. Copyright © 2002 American Thoracic Society.
  2. Clinical presentation and diagnostic evaluation of ventilator-associated pneumonia. Uptodate. Graphic 77054 Version 4.0
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:505. Copyright © 2002 American Thoracic Society.
  2. Clinical presentation and diagnostic evaluation of ventilator-associated pneumonia. Uptodate. Graphic 77054 Version 4.0
 4340 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP