ICU & ED
For Doctors and Nurses
CRUSADE Score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

CRUSADE Score

Đánh giá nguy cơ xuất huyết ở bệnh nhân hội chứng vành cấp (ACS)
 cập nhật: 31/5/2024
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Giới tính
0
8
Tiền sử bệnh
6
6
Tần số tim
0
1
3
6
8
10
11
Huyết áp tâm thu mmHg
10
8
5
1
3
5
Dấu hiệu suy tim sung huyết lúc nhập viện Ví dụ: khó thở khi nằm, hơi thở ngắn(thở nhanh), khó thở khi gắng sức, ran ở phổi, tĩnh mạch cổ giãn(nổi), dấu hiệu Xquang của suy tim sung huyết
0
7
Hematocrit (HCT)
9
7
3
2
0
CrCl Độ thanh thải Creatinine (tính theo công thức Cockcroft-Gault)
39
35
28
17
7
0
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Thuốc chống huyết khối là một phần quan trọng trong điều trị ở bệnh nhân NSTEMISTEMI, nhưng các biến cố chảy máu nặng có liên quan đến kết cục xấu hơn ở bệnh nhân mắc ACS. Điểm CRUSADE được phát triển để phân tầng nguy cơ xuất huyết nặng ở bệnh nhân NSTEMI và STEMI. Thang điểm đã được đưa vào hướng dẫn của ESC 2023 về ACS.

Ý nghĩa điểm CRUSADE
Điểm Nguy cơ chảy máu Nguy cơ xuất huyết nặng trong bệnh viện Định hướng can thiệp
≤ 20 Rất thấp 3,1% Việc bắt đầu các liệu pháp chống huyết khối và liệu pháp xâm lấn là hợp lý do nguy cơ chảy máu nặng tương đối thấp.
21 - 30 Thấp 5,5% Việc bắt đầu các liệu pháp chống huyết khối và liệu pháp xâm lấn nên được xem xét là lợi ích có thể lớn hơn nguy cơ.
31 - 40 Trung bình 8,5% Việc bắt đầu các liệu pháp chống huyết khối và liệu pháp xâm lấn nên được xem xét và thảo luận với bệnh nhân vì lợi ích có thể lớn hơn nguy cơ.
41 - 50 Cao 11,9% Việc sử dụng thận trọng các liệu pháp chống huyết khối và liệu pháp xâm lấn là cần thiết ở bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao này.
> 50 Rất cao 19,5% Việc sử dụng thận trọng các liệu pháp chống huyết khối và liệu pháp xâm lấn là cần thiết ở bệnh nhân có nguy cơ chảy máu rất cao này.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. CRUSADE Score for Post-MI Bleeding Risk. MDCalc
  2. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes
  3. Baseline Risk of Major Bleeding in Non–ST-segment Elevation Myocardial Infarction: The CRUSADE Bleeding Score .doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.108.828541
 55 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP