ICU & ED
For Doctors and Nurses
COMPASS- CAT score
Đăng nhập
TÌM KIẾM

COMPASS- CAT score

Đánh giá nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch cho bệnh nhân ung thư phổi, vú, buồng trứng, đại trực tràng
 cập nhật: 20/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Các yếu tố nguy cơ liên quan đến ung thư
6
4
3
2
Các yếu tố nguy cơ thúc đẩy
5
5
1
Dấu ấn sinh học
2
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Bệnh nhân ung thư ngoại trú có nguy cơ cao thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (điểm COMPASS- CAT ≥ 7 trước khi bắt đầu hóa trị liệu toàn thân) nên được dự phòng bằng rivaroxaban, apixaban, hoặc heparin TLPT thấp nếu không có nguy cơ chảy máu và không bị tương tác thuốc
Điểm Nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch
< 7 Thấp
≥ 7 Cao

Liều dự phòng của các thuốc chống đông:
  • Rivaroxaban 10 mg x 1 lần/ngày
  • Apixaban 2,5 mg x 2 lần/ngày
  • Enoxaparin 40 mg x 1 lần/ngày.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
  2. A Predictive Score for Thrombosis Associated with Breast, Colorectal, Lung, or Ovarian Cancer: The Prospective COMPASS–Cancer‐Associated Thrombosis Study
TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch 2022
  2. A Predictive Score for Thrombosis Associated with Breast, Colorectal, Lung, or Ovarian Cancer: The Prospective COMPASS–Cancer‐Associated Thrombosis Study
 35 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP