ICU & ED
For Doctors and Nurses
RIFLE - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)
Đăng nhập
TÌM KIẾM

RIFLE - phân loại mức độ tổn thương thận cấp (AKI)

RIFLE (Risk, Injury, Flailure, Loss, End Stage)
 cập nhật: 19/8/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻ


Tiêu chí Điểm
Tiêu chí theo giai đoạn tổn thương thận cấp (AKI) 
GFR (mức lọc cầu thận hay độ thanh thải Creatinin: mL/phút)
1
2
3
4
5
Tổng điểm

GIỚI THIỆU
Năm 2004 đã đưa ra phân loại RIFLE với 3 mức độ nặng của tổn thương thận cấp(AKI) dựa trên nồng độ Creatinin huyết thanh và lượng nước tiểu theo thời gian(tương ứng với 1, 2, và 3 điểm) và 2 mức độ hậu quả dựa trên nhu cầu điều trị thay thế thận kéo dài(tương ứng với 4, và 5 điểm). Ở mức đầu tiên Risk - nguy cơ, cần phát hiện và thực hiện các biện pháp điều trị phòng ngừa tối ưu để giảm nguy cơ tổn thương thận cấp. Hiện nay theo KDIGO, tiêu chí lượng nước tiểu < 0,5 ml/kg/giờ trong 6 giờ đã được đưa vào tiêu chí chẩn đoán tổn thương thận cấp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Evaluation of acute kidney injury among hospitalized adult patients. Uptodate 2023
  2. The RIFLE and AKIN classifications for acute kidney injury: a critical and comprehensive review. NIH. 2013
 400 lượt sử dụng

DANH MỤC

Bố cục nội dungICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP