ICU & ED
For Doctors and Nurses
SCORE 2 và SCORE 2-OP cho người Việt Nam
Đăng nhập
TÌM KIẾM

SCORE 2 và SCORE 2-OP cho người Việt Nam

Ước tính nguy cơ biến cố tim mạch trong 10 năm
 cập nhật: 16/4/2023
Chia sẻ
×

Chia sẻGIỚI THIỆU
Thang điểm này giúp phân tầng nguy cơ tim mạch cho người Việt Nam từ 40 - 89 tuổi có bề ngoài khỏe mạnh (bao gồm những người không có bệnh tim mạch xơ vữa, đái tháo đường týp 2, bệnh thận mạn, hoặc tăng lipid máu có tính chất gia đình[di truyền]).

Giới tính
Độ tuổi
Hút thuốc lá
Huyết áp tâm thu(mmHg)
Cholesterol TP
HDL-C
Đơn vị(cholesterol)

Nguy cơ bệnh tim mạch trong 10 năm tới Độ tuổi
< 50 50-69 ≥ 70
Thấp đến trung bình
Điều trị yếu tố nguy cơ thường không được khuyến cáo
< 2.5% < 5% < 7%
Cao
Cân nhắc điều trị yếu tố nguy cơ
2.5 đến < 7.5% 5 đến < 10% 7 đến < 15%%
Rất cao
Khuyến cáo điều trị yếu tố nguy cơ
≥ 7.5% ≥ 10% ≥ 15%
  • Non-HDL cholesterol = Cholesterol toàn phần - HDL-C
  • Giá trị của Non-HDL được được quy đổi ra đơn vị mg/dL
  • Các ngưỡng giá trị của Non-HDL: ≤ 150, ≤ 200, ≤ 250 và > 250 mg/dL
Sử dụng thuật toán truy vấn data để tra cứu kết quả phù phợp và đưa ra hướng dẫn can thiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Khuyến cáo về Dự phòng bệnh lý tim mạch trong thực hành lâm sàng. Hội Tim Mạch Việt Nam 2022
  2. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice
  3. Cholesterol Units Converter
  4. Các khuyến cáo của Hội Tim Mạch Học Việt Nam 2022
  5. Calculate the 10-year risk of fatal and non-fatal cardiovascular disease events of your patients. heartscore.org
 2695 lượt sử dụng

DANH MỤC


ICU & ED chuyển đổi số !

Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
Chuyên về công cụ hỗ trợ thực hành (tools), cập nhật phác đồ điều trị (protocols), hướng dẫn về thủ thuật (procedures), tra cứu về thuốc (drugs) và xét nghiệm (tests), sơ đồ tiếp cận (approach algorithm). Giúp cải thiện tốc độ và độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.
×

Chia sẻ

Phiên bản miễn phí
Phiên bản VIP